24/6/17

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου ΠατρώνO I.N. του Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου (οδός Ευβοίας) απέκτησε τη δική του σελίδα στο διαδίκτυο.Ὄχι στό νομοσχέδιο γιά τήν ἀλλαγή φύλου - Χριστιανική Ἕνωση (Γ.Ε.Χ.Α.) ΚαλαμάταςὌχι στό νομοσχέδιο γιά τήν ἀλλαγή φύλου

Ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση ἔθεσε πρό ἡμερῶν σε δημόσια διαβούλευση καί συζήτηση τήν πρόταση νόμου, πού προτίθεται νά καταθέσει στό ἐθνικό κοινοβούλιο, γιά ἀπλοποίηση τῶν διαδικασιῶν ὡς πρός τόν προσδιορισμό τοῦ φύλου τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Σκοπός της εἶναι δηλαδή μέ μία ἁπλή δήλωση ὁ καθένας ἤ ἡ καθεμιά νά δηλώνει τί θέλει νά εἶναι∙ ἄνδρας ἤ γυναίκα. Ἔτσι ἁπλά χωρίς καμμία ἄλλη ἐπιβάρυνση ἤ προϋπόθεση. Βασίζεται δε στήν ἀναγνώριση τῶν διακιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί στόν σεβασμό της -ὅπως λέει- τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.

Θά θέλαμε ὡς ὀρθόδοξος ἱεραποστολικός σύλλογος, πού διακονεῖ μέσα στήν Πατρίδα μας, μἀλιστα δε σέ μία ἱστορική ἐπαρχιακή πόλη, πού έργάζεται με διάφορες ἱεραποστολικές καί παιδαγωγικές δράσεις ἀνάμεσα σέ γονεῖς, παιδιά καί οἰκογένειες νά καταθέσουμε την ἄποψη μας ὡς πρός τό ὅλο σχετικό θέμα πού ἀνέκυψε.

Κατ’ ἀρχήν εἶναι ἀπόλυτα σεβαστή ἡ ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά πορεύεται στήν ζωή του ὅπως ἐπιθυμεῖ. Ἀκόμη ἐνδεχομένως καί νά αὐτοπροσδιορίζεται ὡς πρός τήν σεξουαλικότητα του. Ὅμως ὀφείλουμε νά καταθέσουμε ὅτι πολλές φορές ὁ ἄνθρωπος δέν κατανοεῖ ὅτι ἡ ἐλευθερία του εἶναι ψευδεπίγραφη. Γίνεται θύμα τῶν ἀδυναμιῶν του καί τῶν παθῶν του καί τελικῶς δοῦλος τοῦ ἑαυτου του ἤ δοῦλος προπαγάνδας καί ἄλλων ἀνθρώπων. Γιά τό συγκεκριμένο θέμα βλέπουμε καθαρά πόσο ὑποδουλώνεται ὁ ἄνθρωπος.

Γιά ποιά δικαιώματα ὁμιλοῦμε ὅταν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καταρρακώνεται καί ὑποβαθμίζεται σέ ἀντικείμενο ἡδονῆς καί τελικῶς προσβάλλει καί τά πρόσωπα τῶν ὑπολοίπων συνανθρώπων μας; Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀφήνεται στά ζωώδη καί παρά φῦσιν ἔνστικτα του τί ἄλλο εἶναι παρά δοῦλος τῶν παθών του; Ἡ ὑπόθεση τῆς ἁπλής ἀλλαγῆς φύλου γεννᾶ ποικίλα προβλήματα... νομικῆς φύσεως... μπορεῖ νά ὑποθάλψει ἐγκληματίες... ψυχολογικά προβλήματα καί ψυχικές ταλαιπωρίες, ὅταν κάποιος βομβαρδίζει τήν φύση του, πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός μέσα στήν πανσοφία Του. 

Ἐπίσης καταστρέφεται ἡ ἀθωότητα καί ἡ ἁγνότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ὅταν προβάλλουμε τέτοια πρότυπα. Τό σύνθημα "οὔτε ἀγόρι... οὔτε κορίτσι... ἁπλά ἄνθρωπος" πόσο λανθασμένο εἶναι. Δέν ἔχουμε ἕνα ἄνθρωπο μόνο, ἀλλά δύο φύλα πού συναποτελοῦν τόν ἕνα ἄνθρωπο. Ὁ Θεός ἄρσεν καί θήλυ ἐποίησε τόν ἄνθρωπο. Ἔχουν διακριτούς ρόλους καί συνδημιουργοῦν μέ τόν Θεό νέους ἀνθρώπους. Μήν καταβιβάζουμε τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό ὕψος πού μᾶς ἔβαλε ὁ Θεός καί τελικῶς τόν παραδίδουμε στήν κατάσταση τῶν κτηνῶν ἤ ἀκόμη χειρότερα καί ἀπό κτήνη. Ἐδῶ μιλᾶμε γιά παραλογισμό.
Δέν πρέπει νά ὑποκύπτουμε στήν παγκόσμια δικτατορία πού ἐπιχειρεῖ νά επιβληθεί μέ τήν ἐπιβολή τέτοιων νομοθετημάτων. Ἀντίθετα πρέπει νά ἀντισταθοῦμε καί νά καταπολεμήσουμε αὐτά τά ἀπάνθρωπα νομοθετήματα, πού δέν ἐξασφαλίζουν ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀλλά ἀντίθετα τά καταπατοῦν. Νά ἀντισταθοῦμε σέ ὅσους ἐπιχειρούν ὄχι δημοκρατικά, ἀλλά δικτατορικά νά τά ἐπιβάλλουν. Πρέπει μέ ἄλλο τρόπο νά βοηθήσουμε τούς ανθρώπους πού πάσχουν ἀπό αὐτή τήν διαταραχή καί τό πάθος καί ὄχι νά " χαϊδεύουμε αὐτιά". Συμπάσχουμε μ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἄς τούς βοηθήσουμε οὐσιαστικά καί ὄχι νά τούς αφήσουμε νά πέσουν ἐπιπλέον "θύματα" τῆς παγκοσμιοποίησης πού ἐπιχειρεῖ συστηματικά νά καταρρακώσει τόν ἄνθρωπο, νά τόν κάνει χειραγωγήσιμο καί τελικῶς νά μειώσει καί τόν παγκόσμιο πληθυσμό. Δέν ὑπάρχει μῖσος γιά τούς ὁμοφυλοφίλους, ἀλλά προσευχή καί διάθεση νά βοηθηθοῦν ὥστε νά ἐπιστρέψουν στήν ἀλήθεια καί το φῶς τοῦ Θεοῦ, νά εἰρηνεύσουν. Ἀντιτιθέμεθα σφοδρά ἐναντίον τοῦ νομοθετήματος, πού δέν βοηθᾶ, ἀλλά ἀντίθετα περιπλέκει τό ὅλο θέμα καί δημιουργεῖ ἐπιπλοκές στό σήμερα καί τό αὔριο, στήν συνέχεια τοῦ τόπου μας. 

Ἐκφράζουμε λύπη γιά τούς πολιτικούς, πού προσπαθοῦν νά κερδίζουν ψήφους "χαϊδεύοντας αὐτιά" καί γιά νά ἀνελιχθούν σέ θέσεις προωθοῦν καί συναινοῦν σέ τέτοιες αἰσχρές προσπάθειες. Μήν ἀνοίγουμε δρόμους γιά νά σαρωθεῖ κάθε τί ἠθικό και σωστό στόν τόπο μας. Ἄς μήν ἀφήσουμε τήν λαίλαπα τοῦ κακοῦ νά κατακαύσει τά πάντα. Ἐνέργειες ἤ ὕπουλες νομοθετικές ρυθμίσεις πού ἀνοίγουν τούς «ἀσκούς τοῦ Αἰόλου» γιά υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια ἤ ἀλλαγή φύλου σέ ἀνηλίκους, πού σιγά σιγά θά δημιουργήσουν ἀνοχή στήν παιδεραστία δέν ἀρμόζουν στά ἤθη τοῦ τόπου μας, δέν ταιριάζουν στήν χριστιανική μας συνείδηση, ἀπαξιώνουν τήν ἔννοια «ἄνθρωπος». Ἄς βοηθήσουμε μέ ἄλλο τρόπο οἰκογένειες, πρόσωπα, περιθωριοποιημένους ἀνθρώπους πού ἔχουν ὑποστεῖ τόν κοινωνικό ἀποκλεισμό καί πού πάσχουν ἀπό τό ὅλο θέμα. Ζητοῦμε ὡς Ἕλληνες πολίτες τήν ἄμεση ἀπόσυρση τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου. Νά προσπαθήσει ἡ Πολιτεία καί ἄς ζητήσει βοήθεια ἀπό ἔγκριτους ἐπιστήμονες, καί ὄχι καθοδηγούμενους καί "καλοπληρωμένους", γιά νά ἀντιμετωπίσει τό ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ὁ Θεός νά μᾶς βοηθήσει!

Χριστιανική Ἕνωση (Γ.Ε.Χ.Α.) Καλαμάτας

22/6/17

Εκδήλωση στην Αγ. ΣκέπηΑπό την εκδρομή μαθητών Λυκείου στα Μετέωρα

περιμένουμε και άλλες φωτο να μας στείλετε...

Τὸ κάστρο ἔχει προδοθεῖ


Ἑβδομήντα ἑπτὰ χρόνια πρίν, τὸ Ἔθνος – ἡγεσία καὶ λαός – πέταξε σὰν ἀετὸς στὶς κορφὲς τῆς Πίνδου καὶ ἀνέμισε δυνατὰ μπροστὰ στὰ μάτια ὅλου τοῦ κόσμου τὴ σημαία τῆς ἐλευθερίας.

Σήμερα ἔχει ὑποκύψει. Καὶ δὲν ἐννοοῦμε τόσο τὴν ὑποταγὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Τετραρχία, ὅσο τὴ σκλαβιὰ τοῦ πνεύματος, τὸν ἐξανδραποδισμὸ τῆς νέας γενιᾶς, τὴν εὐτελιστικὴ ἐκποίηση τῆς προγονικῆς κληρονομιᾶς, τῆς παραδόσεως.

Ἡ Κυβέρνηση καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ πολιτικοῦ κόσμου ἔσκυψαν δουλικὰ τὸ κεφάλι μπροστὰ στὸ διεθνὲς κίνημα τῆς διαστροφῆς. Ψηφίζουν νόμους ἀνώμαλους, συμμετέχουν σὲ "παρελάσεις ὑπερηφάνειας" – pride – τῆς πιὸ αἰσχρῆς ἀναισχυντίας.

Ὑπουργοὶ καὶ κυβερνητικὰ στελέχη ἡγήθηκαν τῆς προκλητικῆς αἰσχρῆς παραστάσεως στὶς 10 Ἰουνίου στὴν Ἀθήνα μὲ τὴ συνένοχη σιωπὴ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καὶ τὴ στήριξη 29 ξένων Πρεσβειῶν. Ποῦ; Μπροστὰ στὸ ἱερὸ Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, ὅπου μέρα - νύχτα οἱ ἡρωικοὶ εὔζωνοι τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς παραστέκουν ἀκίνητοι, σεμνοὶ προσκυνητὲς τῶν Ἡρώων.

Ἐκεῖ, στὸν ἱερὸ τόπο, ἀσεβοῦσαν, ἀκόμη καὶ ξεγυμνωμένοι, οἱ ἀξιοθρήνητοι προδότες τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ τιμῆς.

Τὸ κάστρο ἔχει προδοθεῖ ἀπὸ μέσα.

Τί συνιστᾶ "προσβολὴ τῆς δημόσιας αἰδοῦς", κύριοι Εἰσαγγελεῖς; Γιατί οἱ Εἰσαγγελίες σας δὲν ἐκδίδουν ἀπαγορευτικὴ ἐντολὴ καὶ δὲν διατάζουν τὴ σύλληψη τῶν παραβατῶν;

Τί φοβοῦνται; Τὴ χλεύη τῶν πληρωμένων κονδυλοφόρων τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαθλίωσης; Τὴ μανιώδη ἀντίδραση τῶν διεθνῶν ὀργανώσεων τῆς διαστροφῆς ποὺ ἐπιβάλλουν φόβο, τρόμο καὶ λογοκρισία στὴ στοιχειωδῶς ὀρθοφρονοῦσα κοινωνία;

Ὁ ἀληθινὸς Ἕλληνας, ὁ κορυφαῖος ἀθλητὴς Γιάννης Ἀντετοκοῦνμπο ἀρνήθηκε νὰ βάλει τὴν ὑπογραφή του πάνω στὸ ἱερὸ Σύμβολο τοῦ Ἔθνους, τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, ὅταν τοῦ τὸ ζήτησε θαυμαστής του σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλειώδεις ἐμφανίσεις του. Ἀρνήθηκε! Ἐνῶ οἱ ἀδιάντροποι ἀσεβεῖς τὴν ἀνέμιζαν μπροστὰ στὸ ἱερὸ Μνημεῖο βεβηλωμένη, βαμμένη μὲ τὰ παρδαλὰ χρώματα ποὺ ἔχουν σύμβολο τῆς διαστροφῆς τους.

Ποιοὶ τελικὰ ἀσεβοῦν στὴ Σημαία μας; Οἱ ἐθνικιστὲς Ἀλβανοὶ μᾶς φταῖνε;

Οἱ πάντες σιωποῦν. Θανάσιμη συνωμοσία σιωπῆς – "ὀμερτά" – κλείνει τὰ στόματα ὅλων. Πῶς ἀνέχεται ἡ ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τὴ βεβήλωση τῆς Σημαίας μπροστὰ στὸ ἱερὸ Μνημεῖο; Ποῦ εἶναι ἡ ἀντίδραση τῆς λεγόμενης πνευματικῆς ἡγεσίας; Τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν; Ποῦ ἡ παρέμβαση τῆς Δικαστικῆς Ἐξουσίας; Ποῦ ἡ κινητοποίηση τοῦ συνετοῦ πολιτικοῦ κόσμου (ἂν ὑπάρχει τέτοιος); Πότε ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ Μέγαρο θ᾿ ἀκουσθεῖ ὁ προδρομικὸς ἔλεγχος "οὐκ ἔξεστί σοι";

Δὲν μισοῦμε τὰ μέλη τῶν λεγόμενων ΛΟΑΤΚΙ. Πονᾶμε γι᾿ αὐτούς. Κλαῖμε γι' αὐτούς. Διότι ὑποδουλωμένοι στὸ πάθος τους βαδίζουν πρὸς τὴν αἰώνια καταστροφή, συμπαρασύροντας στὴν ἄβυσσο τὴ συνευδοκοῦσα ἡγεσία καὶ τὴν εὐνουχισμένη κοινωνία τῶν ἀπαθῶν θεατῶν. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει ὅλους!


Περιοδικό "Ὁ Σωτήρ", τ. 2159 (15 Ἰουλίου 2017)

Συμβολὴ προβληματισμοῦ στὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» τῆς Κρήτης (21.6.2017) - π. Πέτρος Χιρς, π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος..........
8. Σήμερα, ἕνα χρόνο μετὰ τὴ σύγκλιση τῆς λεγομένης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» __ ἀλήθεια, κανένας δὲν θυμήθηκε τὴν … ἐπέτειο, μόνο ἐμεῖς (!) __ ἀποτιμώντας την δὲν μποροῦμε νὰ μὴ διαπιστώσουμε μὲ εἰλικρινή θλίψη: 

· Προετοιμαζόταν ἐπὶ 60 χρόνια ὡς «Πανορθόδοξη», ἀλλὰ δὲν ἐκπροσωπήθηκε σ’ αὐτὴ οὔτε τὸ 60% τῶν Ὀρθοδόξων!

· Χαρακτηρίστηκε ὡς «Πανορθόδοξη», ἀλλὰ δὲν τὴν ἔχει ἀποδεχθεῖ ἡ ἐκκλησια-στικὴ συνείδηση ἄνω τοῦ 60% τῶν Ὀρθοδόξων, ὅπως αὐτὴ ἔχει ἐκφραστεῖ ἁρμοδίως καὶ κανονικῶς μέσῳ τῶν Συνόδων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν!

· Ἡ θεολογική της παραγωγὴ ἀμφισβητεῖται ἔντονα ἀπὸ ἐπισκόπους καὶ τοπικὲς Ἐκκλησίες, ἀκόμα καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ συμμετεῖχαν.

Καὶ πῶς νὰ μὴν ἀμφισβητηθεῖ ὅταν:

- Ἀποδέχθηκε τὸν Οἰκουμενισμό, τὸν ὁποῖον ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι ἔχουν καταδικάσει! Ὁ πνευματοφόρος π. Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης ἔχει δηλώσει ὅτι κατόπιν πολλῆς προσευχῆς ὁ Θεὸς τοῦ ἀποκάλυψε ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς κυριαρχεῖται ἀπὸ πονηρὰ πνεύματα[17]. Αὐτὸ τὸ Κίνημα ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης τὸ ἀποδέχθηκε…[1]
o Ἀπεφάνθη ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «ἐκτιμᾶ θετικῶς» τὰ κακόδοξα κείμενα τοῦ ΠΣΕ! [18]

- Ἀντὶ νὰ γίνει ἀφορμὴ γιὰ σφυρηλάτηση τῆς διορθοδόξου ἑνότητας, ἔγινε αἰτία, λόγῳ τῶν μεθοδεύσεων ποὺ χρησιμοποίησαν οἱ ἁρμόδιοι, νὰ προκληθοῦν δυσθεράπευτες πληγές στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

- Συνεκλήθη γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τοὺς ἔξω, ἀλλὰ διασάλπισε urbi et orbi τὰ ἐνδοορθόδοξα προβλήματα.

- Στόχευσε νὰ ἐξυψώσει τὸ κύρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀλλὰ τὸ ὑποτίμησε – δυστυχῶς γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο!

- Δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα ἀμφισβήτησης τῆς θεολογικῆς καὶ ποιμαντικῆς ὑπευθυνότητας τῶν ἐπισκόπων, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.

- Δὲν κατόρθωσε νὰ καλύψει οὔτε μία θεολογικὴ ἢ ποιμαντικὴ ἀνάγκη [19]. Ὑποστηρί-χθηκε ἀνερυθριάστως ὅτι «ἡ Σύνοδος ἔπρεπε νὰ γίνει γιὰ νὰ … γίνει»!

- Δὲν μποροῦμε νὰ μὴ διαπιστώσουμε μὲ θλίψη ὅτι ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ὁ μεγάλος χαμένος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Συνοδικὸς Θεσμός!
.......

όλο το κείμενο εδώ

20/6/17

Εγκαίνια νέου Ι.Ν. Αγ. Ανδρέου (οδός Μιαούλη 68)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
«Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 68)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ


Σάβ­βα­το 24/6/2017. Ὥρα 7 μ.μ.

Ὑποδοχή Ἱερῶν Λειψάνων καί κατάθεσις Αὐτῶν.
Μέγας Ἑσπερινός.


Κυ­ρι­α­κή 25/6/2017. Ὥ­ρα 7 π.μ.

Ἀκο­λου­θία τῶν Ἐγ­και­νί­ων καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Πρώ­τη
Πανηγυρική Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεία Λει­τουρ­γία, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σε­β. Μη­τρο­πο­λί­του Πα­τρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.


18/6/17

7.000.000 άτομα σκοτώνει το κάπνισμα κάθε χρόνο


Με την ευκαιρία της της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καπνίσματος (σ.σ. στις 31η Μαΐου), ο ΠΟΥ δημοσιοποίησε μια έκθεση που αποτιμά το κόστος του καπνίσματος για την υγεία και την οικονομία και, για πρώτη φορά, την επίδρασή του στο περιβάλλον. Σημειώνουμε κάποια σημαντικά στοιχεία:

- 7.000.000 άνθρωποι κάθε χρόνο πεθαίνουν εξαιτίας του καπνίσματος, έναντι περίπου 4 εκατομμυρίων στις αρχές του 21ου αιώνα.

- Αυτή τη στιγμή το κάπνισμα, που είναι η κυριότερη αιτία για μη μεταδοτικές ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, προκαλεί τον θάνατο στους μισούς από εκείνους που έχουν αυτή τη συνήθεια.

- Οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος πλήττουν κυρίως τους φτωχούς. Περισσότερο από το 80% των θανάτων θα συμβούν σε χώρες με χαμηλό ή μέσο εισόδημα έως το 2030.

- Το κάπνισμα κάθε χρόνο κοστίζει στα άτομα και στις κυβερνήσεις παραπάνωαπό 1,400 τρισεκ. δολάρια (1,250 τρισεκ. ευρώ) σε δαπάνες υγείας και σε απώλεια παραγωγικότητας, δηλ. 1,8% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εθνικό Προϊόντος (ΑΕΠ).

- Οι γόπες αποτελούν τον πιο διαδεδομένο είδος απορρίμματος στον κόσμο και «περιλαμβάνουν περισσότερα από 7.000 τοξικά χημικά προϊόντα που δηλητηριάζουν το περιβάλλον, περιλαμβανομένων και καρκινογόνων ουσιών».

- Σχεδόν τα δύο τρίτα των 15 δισεκατομμυρίων τσιγάρων που πωλούνται κάθε μέρα απορρίπτονται στο περιβάλλον, δηλ. δύο στα τρία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

- Η καλλιέργεια και η παραγωγή καπνού επίσης ευθύνεται εν μέρει για την αποψίλωση των δασών. Ένα δέντρο χάνεται για κάθε 300 τσιγάρα, υπολογίζουν οι ειδικοί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αυτοκόλλητα που κολλάγαμε κάποτε....17/6/17

Τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών - Εμπαιγμό καταγγέλλει η ΠΕΘ
Αναρτήθηκαν όλα τα νέα βιβλία (φάκελοι μαθήματος) των Θρησκευτικών από Γ' Δημοτικού έως Γ' Λυκείου, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το επόμενο σχολικό έτος. Μπορείτε να τα δείτε εδώ:

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php

(Επιλέξτε: Θρησκευτικά, διδακτικό πακέτο, βιβλίο μαθητή)

Διαβάστε όμως και την αντίδραση της ΠΕΘ που μιλά για εμπαιγμό της Εκκλησίας και αθέτηση συμφωνίας με την Εκκλησία στο θέμα αυτό.


Νέες εκδόσεις - Νέο ξεκίνημα - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΑΡ
Οι Εκδόσεις «Ἔαρ» άνθισαν στο χώρο του βιβλίου τον Μάιο του 2017. Αποτελούν το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, που δημιουργήθηκε μέσα από τους κόλπους ενός ιστορικού και καταξιωμένου Συλλόγου με Ιεραποστολική δράση μέσα στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας και με την ευλογία αυτής.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος», που είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, και στον οποίο ανήκουν οι εκδόσεις «Ἔαρ», ιδρύθηκε το 1960 και δραστηριοποιείται στα μήκη και πλάτη της Ελληνικής πατρίδας μας και εκτός αυτής. Κύριο έργο του είναι η μεταξύ των συνανθρώπων μας εφαρμογή της Ορθοδόξου διδασκαλίας, η διάδοση του λόγου του Θεού, καθώς και ο βιωματικός σύνδεσμος όλων μας με την εκκλησιαστική ζωή και την αγιοπνευματοκίνητη ορθόδοξη πατερική παράδοση.

Και με τα βιβλία των εκδόσεών μας συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, επιθυμώντας να φέρουμε την άνοιξη – το «ἔαρ» – στο χώρο του βιβλίου.

Στην προσπάθεια αυτή αρωγός μας είναι οι Εκδόσεις «Ο Σωτήρ», οι οποίες έχουν την αποκλειστική κεντρική διάθεση των βιβλίων μας για την Ελλάδα και τις χώρες του εξωτερικού.

Το «Ἔαρ»… Αρχαία ελληνική λέξη ουδετέρου γένους που σημαίνει άνοιξη!

Ακολουθήστε μας για να συναντήσουμε την άνοιξη στην καρδιά μας…!


16/6/17

«Πες το με στίχους, πες το με μουσική!»: 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χ.Α.!
Ανακοινώθηκε ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χαρούμενων Αγωνιστών (για μαθητές και μαθήτριες):

Πες το με στίχους, πες το με μουσική!

Γράψε ένα καινούριο τραγούδι για τις ομάδες και τις κατασκηνώσεις μας, επένδυσέ το με (καινούρια) μελωδία, ηχογράφησέ το, στείλ΄ το στην ιστοσελίδα μας και… ετοιμάσου για τα έπαθλα!!!

Ο Διαγωνισμός λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2017!


Ἡμερίδα μέ θέμα: «Κατάργηση τῶν μετρητῶν - τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.»


Ἡμερίδα μέ θέμα: «Κατάργηση τῶν μετρητῶν - τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.» 

Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, 

Σάββατο, 24 Ἰουνίου 2017, 5 μ.μ.


Καλό, κακό, ποιος ξέρει ;


Κάποτε σε ένα χωριό κάπου στην ανατολή ένας χωρικός είχε εφτά άλογα για να κάνει τις δουλειές του.

Μιά μέρα όλα τα άλογα το έσκασαν και πήραν τα βουνά .. χάθηκαν. Έρχονται λοιπόν οι συγχωριανοί του μέσα στην μαύρη θλίψη και άρχισαν να του λένε διάφορα.

– Πώ πώ! τι καταστροφή σε βρήκε! πώς θα ζήσεις τώρα; που θα βρεις λεφτά ν’ αγοράσεις άλλα; … και τα λοιπά…

Ο χωρικός ήρεμος και ατάραχος είπε:

Καλό κακό, ποιoς ξέρει;

Πέρασαν λίγες μέρες και μιά μέρα εκεί στα καλά καθούμενα να’ σου πίσω τα εφτά άλογα!!! Και όχι μόνα τους! αλλά είχαν φέρει μαζί τους και άλλα εφτά άγρια άλογα και τώρα ο χωρικός είχε δέκα τέσσερα άλογα.

Ξαναμαζεύονται λοιπόν οι συγχωριανοί μεσ’ στην τρελλή χαρά και άρχισαν να του λένε πάλι διάφορα.

– Τι τυχερός που είσαι! Τώρα θα βγάζεις πολλά λεφτά… όλα καλά σου πάνε! και τα παρόμοια. Ο χωρικός ήρεμος και ατάραχος είπε:

-Καλό κακό, ποιoς ξέρει;

Μετά από λίγες μέρες ο γιός του χωρικού στην προσπάθειά του να τιθασεύσει τα άγρια άλογα έπεσε και έσπασε το πόδι του. Ξαναμαζεύονται λοιπόν οι συγχωριανοί και αρχίζουν πάλι τα δικά τους.

– Συμφορά! κακοτυχία! αυτά τα άγρια άλογα να τα διώξεις! παραλίγο να σου σκοτώσουν το παιδί! και άλλα διάφορα…

Ο χωρικός ήρεμος και ατάραχος είπε:

-Καλό κακό, ποιoς ξέρει;

Μετά από λίγες μέρες γίνεται πόλεμος στην χώρα και όλα τα παλικάρια του χωριού επιστρατεύτηκαν και πήγαν στην πρώτη γραμμή. Πολλά σκοτώθηκαν στον πόλεμο και δεν ξαναείδαν το χωριό τους. Ο γιoς του χωρικού με το σπασμένο πόδι δεν επιστρατεύτηκε. Και έτσι γλύτωσε την ζωή του.

Τελικά για ότι μας συμβαίνει στην ζωή …

-Καλό κακό, ποιoς ξέρει;


Η πρωτοβουλία 1.000.000 πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» οδεύει επιτυχώς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!


Μεγάλη νίκη των λαών της Ευρώπης επιτεύχθηκε, ώστε να οδεύσει προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έννοια της Οικογένειας, που σημαίνει μόνο τον φυσικό δεσμό ΑΝΔΡΑ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ και ΠΑΙΔΙΩΝ.

mamdadkids
Σύμφωνα με την ανακοίνωση τύπου της 8.6.2017 από την Οργανωτική Επιτροπή της Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας “MumDudKids” έχουν συγκεντρωθεί άνω του 1.000.000 εγκύρων υπογραφών. Επίσης εκπληρώνονται και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια για να εισαχθεί το ζήτημα του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ξεκάθαρη αυτή στάση των λαών της Ευρώπης από 14 Χώρες έρχεται σε συνέχεια της πολύ σημαντικής αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου C‑443/15 /24.11.2016, ότι ο ορισμός του γάμου ως ένωση ανάμεσα σε ένα άνδρα και μια γυναίκα δεν αποτελεί διάκριση και ότι τα Κράτη-Μέλη δεν υποχρεούνται να υιοθετήσουν ίδιου φύλου “γάμο” ή “αστική/πολιτική σχέση”.

Από τα παραπάνω αποκαλύπτεται η παραπλάνηση που γίνεται ως συστηματική πλύση εγκεφάλου στην ελληνική κοινή γνώμη από μεγάλα ΜΜΕ, Πολιτικά Κόμματα, ΜΚΟ, Χορηγούς παρελάσεων τύπου Pride και άλλους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, ότι η υποτιθέμενη επέκταση του πολιτικού γάμου και της υιοθεσίας στους ομοφυλοφίλους αποτελεί δήθεν πρόοδο των δικαιωμάτων τους. Δεν είναι πρόοδος αλλά ανατροπή της φυσικής τάξης, αντίθετη με τη συνείδηση των λαών.

Επίσης η νίκη αυτής των πρωτοβουλίας αποδομεί και την προσπάθεια επιβολής των εμφύλων ταυτοτήτων και την θεωρία του δήθεν κοινωνικού φύλου (gender). Η φυσική οικογένεια απαιτεί διακριτούς ρόλους, σύμφωνα με τις ικανότητες και τα χαρίσματα του φυσικού φύλου του κάθε συζύγου που συμμετέχει σ΄ αυτήν. Αυτοί που κραυγάζουν για δικαιώματα και δημοκρατία, ας γνωρίζουν ότι οι λαοί δεν θέλουν τη διαστροφή καλυμμένη πίσω από διεκδικήσεις δικαιωμάτων.

Οι λαοί αντιστέκονται στην μεθοδευμένο διασυρμό της αληθινής οικογένειας.

7/6/17

Πώς μπορώ να βοηθήσω την κατασκήνωση ΑΓΚΥΡΑ;


Αγαπητοί φίλοι,

οι ετοιμασίες στην κατασκήνωση έχουν ξεκινήσει... 
Βοήθησε κι εσύ...Πώς μπορώ να βοηθήσω στην κατασκήνωση;


- Βοηθώντας ενεργά στην προετοιμασία προσφέροντας εθελοντική εργασία (αποψίλωση, βάψιμο, καθαρισμός σπιτιών κ.α.). 


- Ενθαρρύνοντας κάποιο παιδί που ξέρουμε να έρθει.


- Πληρώνοντας τα τροφεία ή μέρος τους για κάποιο παιδί που δυσκολεύεται να έρθει γι’ αυτόν τον λόγο. 


- Προσφέροντας ένα γεύμα ή ένα γλύκισμα για τους κατασκηνωτές (σε συνεννόηση με την διαχειρίστρια της κουζίνας).


- Καλύπτοντας με δωρεά συγκεκριμένες ανάγκες σε εξοπλισμό (αντικατάσταση σκευών, κρεβατιών κ.τ.λ.).


- Διακονώντας εθελοντικά στην κουζίνα για όσο διάστημα αυτό είναι εφικτό.


- Κάνοντας μια δωρεά προς την Ένωσή μας (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογ. 22529610838). Ειδοποιήστε μας για να εκδοθεί η σχετική απόδειξη.


Και μη ξεχνάμε! Η προσευχή όλων μας για την κατασκήνωση και όλους όσους διακονούν εκεί δίνει δύναμη και φωτισμό.

ΓΕΧΑ ΠΑΤΡΩΝ


Αίτηση συμμετοχής στην κατασκήνωση
Άγκυρα 2017: Κατασκηνωτικές περίοδοι για κορίτσια
Άγκυρα 2017: Κατασκηνωτικές περίοδοι αγοριών

4/6/17

Αγ. Πορφύριος: Ευτυχία στο γάμο


Αποτέλεσμα εικόνας για Αγ. Πορφύριος

Ξέρεις, αυτό που ονομάζουν ευτυχία μέσα στο γάμο υπάρχει, αλλά απαιτεί μια προϋπόθεση: να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία, αγαπώντας τον Χριστό και τηρώντας τις εντολές Του. Καθώς φτιάνουν ο καθένας την προσωπικότητά του, προχωρούν, εργάζονται, δημιουργούν και ενώνονται. Και τρελαίνεται ο ένας για τον άλλον χωρίς να μιλούν.

Έτσι θα φθάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι. Διαφορετικά, θα είναι ψυχικά πτωχοί, δε θα μπορούν να δώσουν αγάπη και θα έχουν δαιμονικά προβλήματα, που θα τούς κάνουν δυστυχισμένους. (...)

Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Πορφυρίου,
έκδοση Ι. Ησυχαστήριο Μεταμόρφωση Σωτήρος,
Μήλεσι Αττικής


3/6/17

video: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Ταυτότητα φύλου: Μία διεπιστημονική προσέγγιση»Ο τομέας Επιστημόνων του Συλλόγου «Ο Μέγας Βασίλειος», σε συνδιοργάνωση με τη «Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων» και τη «Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών» του Συλλόγου «Ο Απόστολος Παύλος», την «Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος» και το Σωματείο «Ενωμένη Ρωμηοσύνη», πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου ημερίδα με θέμα «Ταυτότητα φύλου: Μία διεπιστημονική προσέγγιση».


ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στον ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ του «φύλου χωρίς ταυτότητα» ! Συμμετέχουμε όλοι στη δημόσια διαβούλευση έως 12 Ιουνίου 2017


ekyles taytothtes diavoyleysh 01

Η Κυβέρνηση επιχειρεί να θεσμοθετήσει ακόμη μια παράλογη και παρά φύση κατάσταση, τη λεγόμενη “Ταυτότητα Φύλλου”. Δηλαδή με μια απλή δήλωση ενώπιον της δικαστικής αρχής, να αναγνωρίζεται από το κράτος και την κοινωνία: ο άνδρας ως γυναίκα και η γυναίκα ως άνδρας. Χωρίς ψυχιατρική εξέταση, χωρίς χειρουργική επέμβαση. Δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου το βιολογικό φύλλο, αλλά αποκλειστικώς και μόνο το “πως αισθάνεται” κάθε άτομο.

Αν λ.χ το παιδί μας είναι κορίτσι, αλλά αισθάνεται δυναμικό σαν αγόρι, αντί να ενισχυθούν τα χαρίσματά του μέσα από το φύλο του, το νομοσχέδιο δίνει τη διάστροφη λύση να δηλωθεί ότι είναι αγόρι !

Ποιοί είναι οι 20 παραλογισμοί;

1. Το Σύνταγμα της Χώρας μας γνωρίζει μόνο δύο βιολογικά φύλλα στα άρθρα 4 παρ. 1 και 116 παρ. 2 Σ. Άλλη μιαχυδαία Συνταγματική καταπάτηση του στα χρόνια των Μνημονίων που προσβάλει τα Χρηστά ήθη.

2. Παραβιάζει τη ανθρώπινη φύση ! Κανείς δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τις μακροχρόνιες επιπλοκές στην σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων που θα αλλάξουν φύλο και ειδικά στη μετεφηβική ηλικία. Όταν αυτές οι ασθένειες θα εκδηλωθούν, οι υποστηρίζοντες το παρόν Ν/Σ, θα αποποιούνται οποιαδήποτε αστική και ποινική ευθύνη , όπως έγινε και με σωρεία άλλων αντισυνταγματικών νόμων!

3. Κινδυνεύει η Δημόσια και Κρατική Ασφάλεια: Δεν θα παρακολουθούνται από τις αρμόδιες Αρχές με την ίδια ταχύτητα και αποτελεσματικότητα όσοι τελούν υπό καθεστώς επιτήρησης λόγω ασύλου, απέλασης ή ποινικών εκκρεμοτήτων. Ο Αμπτούλαχ γίνεται Μαρία, για όσο διάστημα χρειάζεται να δράσει με φονταμενταλιστικούς πυρήνες στη Χώρα μας.

4. Κακοποιά στοιχεία μπορούν να εκμεταλλευτούν την αλλαγή φύλου για έκνομες ενέργειες, τρομοκρατικούς σκοπούς, παραπλάνηση των συναλλαγών, δεδομένου ότι θα αργεί η διασταύρωση των στοιχείων τους στους ελέγχους.

5. Καταλύεται η ασφάλεια στις συναλλαγές : Το Εθνικό Ποινικό Μητρώο, Εθνικό Κτηματολόγιο, ΕΛΑΣ, ΤAXIS, ΥΠΕΣ, ΥΠΕΘΑ, ΔΙΑΣ, ΕΦΚΑ, Δασολόγιο, Τειρεσίας, Κοινωφελείς Οργανισμοί κλπ πώς θα γνωρίζουν για τον “νέο συναλλασσόμενο” αφού η αλλαγή φύλου υποτίθεται ότι είναι απόρρητη ;

6. Με μια απλή δήλωση, με δυνατότητα μεταγενέστερης ανάκλησης, θα μπορούν οι νέοι να αποφύγουν τη στράτευση.

7. Καταλύεται το επιστρατευτικό σύστημα της Χώρας :.Σε περίπτωση επιστράτευσης ή ασκήσεων πώς θα κληθούν οι άνδρες που έχουν αλλάξει φύλο και σε τι θα μπορούν συνεισφέρουν στην άμυνα της Χώρας; Φανταστείτε τις (τους) να αμύνονται μπροστά στους εξαγριωμένους επιτιθεμένους από τα εχθρικά αποβατικά εξ΄ ανατολών!

8. Οι γυναίκες περαιτέρω που δηλώνονται ως άνδρες, θα εγγράφονται στους στρατολογικούς καταλόγους αλλά δεν θα είναι σε θέση να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Αυτό άλλωστε αποτελεί προφανή παράβαση του άρθ. 4 παρ. 6 του Συντάγματος.

9. Ποιον πάνε να κοροϊδέψουν με το δήθεν απόρρητο της αλλαγής φύλου , όταν θα παραμένουν σταθερά το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ ; Όλοι που τα χειρίζονται (ιδιώτες και Δημόσιο) θα βλέπουν την αναντιστοιχία προσώπου και στοιχείων .

10.Η προτεινόμενη μυστικότητα της διαδικασίας θα οδηγήσει σε σχέσεις κατά τις οποίες ένας άνδρας θα νομίζει ότι επέλεξε μια γυναίκα, ενώ βιολογικά είναι άνδρας και το αντίστροφο.

Σιατίστης Παύλος: ''Θέλω να προκαλέσω όσους ευθύνονται για την σύγχρονη γενοκτονία των εκτρώσεων''


siatistis ektrosi

Γράφει ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟΣ

Πρίν ἀρκετά χρόνια μετά ἀπό μιά μεγάλη γιορτή ἕνα νέο ζευγάρι μέ κάλεσαν στό σπίτι τους γιά καφέ. Τό ζευγάρι εἶχε τότε δυό παιδιά.

Καθισμένοι στό ὄμορφο μπαλκόνι τοῦ σπιτιοῦ ἡ νεαρή σύζυγος μέ ἐρωτᾶ, γιά λογαριασμό κάποιας φίλης της, ὅπως μοῦ εἶπε, ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας γιά τίς ἐκτρώσεις.

Τῆς εἶπα ὅτι γιά νά καταλάβει τήν θέση τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀπαντήσει σ᾽ ἕνα ἐρώτημα. Τό ἔμβρυο πού ἔχει συλληφθεῖ στἠν μήτρα μιᾶς γυναίκας τί ἀνθρωπολογική ταυτότητα ἔχει;

Εἶναι πλήρης ἄνθρωπος πού ἐξελίσσεται, ἤ εἶναι ἕνα ἀνθρωποειδές πού περιμένει τόν ἥλιο ἤ τόν ἀέρα γιά νά λάβει ὑπόσταση, νά γίνει πλήρης ἄνθρωπος;

Τῆς ἐξήγησα ὅτι ἡ Ἐκκλησία λέγει ὅτι εἶναι πλήρης ἄνθρωπος ἐξ ἄκρας συλλήψεως.

Γι᾽ αὐτό θεωρεῖ ὅτι ἡ ἔκτρωση εἶναι καταστροφή τῆς ζωῆς. Εἶναι ἔγκλημα καί μάλιστα εἰδεχθές, γιατί στρέφεται ἐναντίον τοῦ πιό ἀθώου καί τοῦ πιό ἀνυπεράσπιστου πλάσματος στόν κόσμο. Ἡ συζήτηση μας τελείωσε ἐκεῖ.

Πέρασαν δύο χρόνια ἀπό τότε καἰ τἠν ἴδια μέρα καί γιορτή δέχθηκα πάλι τήν ἴδια πρόσκληση ἀπό τά ἴδια πρόσωπα καἰ τἠν ἀποδέχθηκα.

Καθώς ἑτοιμαζόταν ὁ καφές, γιά νά μήν εἷναι μόνη ἡ σύζυγος καθίσαμε στήν ἀρχή στήν κουζίνα. Ἀλλά ἐκεῖ κυκλοφοροῦσε καί ἕνας μπόμπιρας, ἕνα μικρό παιδάκι πού προσπαθοῦσε νά σταθεῖ στά πόδια του.

Ἐπεχείρησα νά χαϊδέψω τό κεφαλάκι του, ὅταν ἀκούω τήν μητέρα του νά μοῦ λέγει: «Ἄν αὐτός ζεῖ τό ὀφείλει σέ σᾶς» καί μοῦ ἀποκάλυψε ὅτι τό πρό δύο ἐτῶν ἐρώτημα ἀφοροῦσε τήν ἴδια.

Ἐπάνω στό τραπέζι βρισκόταν ἕνα μεγάλο μαχαίρι τοῦ ψωμιοῦ. Εἶπα λοιπόν στήν μητέρα δείχνοντάς το: «πάρτο και σφάχτο».

Ἡ μητέρα ἀντέδρασε σάν νά τήν χτύπησε ἠλεκτρικό ρεῦμα. Τί κουβέντα μοῦ λέγει εἶναι αὐτή πού εἴπατε; Γιατί, σοῦ φαίνεται φρικτή, τῆς ἀπάντησα.

Μά σοβαρολογεῖτε, πάτερ! Ναί, τῆς εἶπα, σοβαρολογῶ, γιατί θέλω τώρα νά καταλάβεις καλά αὐτό πού θά ἔκανες τότε. Βλέπεις τώρα μπροστά σου αὐτό πού θα ἔκανες τότε;
Βλέπεις ποιό παιδί θά κατέστρεφες; Τώρα σοῦ φαίνεται φρικτό, τότε δέν θά ἦταν;

Πρίν λίγο καιρό μιά φωτοφραφία ἔκανε τό γύρο τοῦ κόσμου. Τό μικρό παιδάκι πού ξεβράσθηκε στίς ἀκτές. Τό μικρό προσφυγόπουλο πού πέθανε στό δρόμο πρός τήν ἐλευθερία. 


Εορτάζει ο Ι.Ν. Αγ. Τριάδος ΨαθοπύργουΙερά Μητρόπολις Πατρών
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Α. Σάββατο 3 Ιουνίου ώρα 19.00 
Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου.

Β. Κυριακή 4 Ιουνίου ώρα 7.00 
έναρξη όρθρου, Θείας Λειτουργίας και εσπερινού της γονυκλισίας υπό του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Κερνίτσης κ.κ. Χρυσάνθου. 

Κυριακή απόγευμα ώρα 7.00 
εσπερινός και παράκλησις.

Β. Δευτέρα 5 Ιουνίου ώρα 7.00 
έναρξη όρθρου και Θείας Λειτουργίας μετά αρτοκλασίας υπό του αρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Μυτιλήνη.