24/6/17

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου ΠατρώνO I.N. του Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου (οδός Ευβοίας) απέκτησε τη δική του σελίδα στο διαδίκτυο.Ὄχι στό νομοσχέδιο γιά τήν ἀλλαγή φύλου - Χριστιανική Ἕνωση (Γ.Ε.Χ.Α.) ΚαλαμάταςὌχι στό νομοσχέδιο γιά τήν ἀλλαγή φύλου

Ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση ἔθεσε πρό ἡμερῶν σε δημόσια διαβούλευση καί συζήτηση τήν πρόταση νόμου, πού προτίθεται νά καταθέσει στό ἐθνικό κοινοβούλιο, γιά ἀπλοποίηση τῶν διαδικασιῶν ὡς πρός τόν προσδιορισμό τοῦ φύλου τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Σκοπός της εἶναι δηλαδή μέ μία ἁπλή δήλωση ὁ καθένας ἤ ἡ καθεμιά νά δηλώνει τί θέλει νά εἶναι∙ ἄνδρας ἤ γυναίκα. Ἔτσι ἁπλά χωρίς καμμία ἄλλη ἐπιβάρυνση ἤ προϋπόθεση. Βασίζεται δε στήν ἀναγνώριση τῶν διακιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί στόν σεβασμό της -ὅπως λέει- τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.

Θά θέλαμε ὡς ὀρθόδοξος ἱεραποστολικός σύλλογος, πού διακονεῖ μέσα στήν Πατρίδα μας, μἀλιστα δε σέ μία ἱστορική ἐπαρχιακή πόλη, πού έργάζεται με διάφορες ἱεραποστολικές καί παιδαγωγικές δράσεις ἀνάμεσα σέ γονεῖς, παιδιά καί οἰκογένειες νά καταθέσουμε την ἄποψη μας ὡς πρός τό ὅλο σχετικό θέμα πού ἀνέκυψε.

Κατ’ ἀρχήν εἶναι ἀπόλυτα σεβαστή ἡ ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά πορεύεται στήν ζωή του ὅπως ἐπιθυμεῖ. Ἀκόμη ἐνδεχομένως καί νά αὐτοπροσδιορίζεται ὡς πρός τήν σεξουαλικότητα του. Ὅμως ὀφείλουμε νά καταθέσουμε ὅτι πολλές φορές ὁ ἄνθρωπος δέν κατανοεῖ ὅτι ἡ ἐλευθερία του εἶναι ψευδεπίγραφη. Γίνεται θύμα τῶν ἀδυναμιῶν του καί τῶν παθῶν του καί τελικῶς δοῦλος τοῦ ἑαυτου του ἤ δοῦλος προπαγάνδας καί ἄλλων ἀνθρώπων. Γιά τό συγκεκριμένο θέμα βλέπουμε καθαρά πόσο ὑποδουλώνεται ὁ ἄνθρωπος.

Γιά ποιά δικαιώματα ὁμιλοῦμε ὅταν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καταρρακώνεται καί ὑποβαθμίζεται σέ ἀντικείμενο ἡδονῆς καί τελικῶς προσβάλλει καί τά πρόσωπα τῶν ὑπολοίπων συνανθρώπων μας; Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀφήνεται στά ζωώδη καί παρά φῦσιν ἔνστικτα του τί ἄλλο εἶναι παρά δοῦλος τῶν παθών του; Ἡ ὑπόθεση τῆς ἁπλής ἀλλαγῆς φύλου γεννᾶ ποικίλα προβλήματα... νομικῆς φύσεως... μπορεῖ νά ὑποθάλψει ἐγκληματίες... ψυχολογικά προβλήματα καί ψυχικές ταλαιπωρίες, ὅταν κάποιος βομβαρδίζει τήν φύση του, πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός μέσα στήν πανσοφία Του. 

Ἐπίσης καταστρέφεται ἡ ἀθωότητα καί ἡ ἁγνότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ὅταν προβάλλουμε τέτοια πρότυπα. Τό σύνθημα "οὔτε ἀγόρι... οὔτε κορίτσι... ἁπλά ἄνθρωπος" πόσο λανθασμένο εἶναι. Δέν ἔχουμε ἕνα ἄνθρωπο μόνο, ἀλλά δύο φύλα πού συναποτελοῦν τόν ἕνα ἄνθρωπο. Ὁ Θεός ἄρσεν καί θήλυ ἐποίησε τόν ἄνθρωπο. Ἔχουν διακριτούς ρόλους καί συνδημιουργοῦν μέ τόν Θεό νέους ἀνθρώπους. Μήν καταβιβάζουμε τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό ὕψος πού μᾶς ἔβαλε ὁ Θεός καί τελικῶς τόν παραδίδουμε στήν κατάσταση τῶν κτηνῶν ἤ ἀκόμη χειρότερα καί ἀπό κτήνη. Ἐδῶ μιλᾶμε γιά παραλογισμό.
Δέν πρέπει νά ὑποκύπτουμε στήν παγκόσμια δικτατορία πού ἐπιχειρεῖ νά επιβληθεί μέ τήν ἐπιβολή τέτοιων νομοθετημάτων. Ἀντίθετα πρέπει νά ἀντισταθοῦμε καί νά καταπολεμήσουμε αὐτά τά ἀπάνθρωπα νομοθετήματα, πού δέν ἐξασφαλίζουν ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀλλά ἀντίθετα τά καταπατοῦν. Νά ἀντισταθοῦμε σέ ὅσους ἐπιχειρούν ὄχι δημοκρατικά, ἀλλά δικτατορικά νά τά ἐπιβάλλουν. Πρέπει μέ ἄλλο τρόπο νά βοηθήσουμε τούς ανθρώπους πού πάσχουν ἀπό αὐτή τήν διαταραχή καί τό πάθος καί ὄχι νά " χαϊδεύουμε αὐτιά". Συμπάσχουμε μ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἄς τούς βοηθήσουμε οὐσιαστικά καί ὄχι νά τούς αφήσουμε νά πέσουν ἐπιπλέον "θύματα" τῆς παγκοσμιοποίησης πού ἐπιχειρεῖ συστηματικά νά καταρρακώσει τόν ἄνθρωπο, νά τόν κάνει χειραγωγήσιμο καί τελικῶς νά μειώσει καί τόν παγκόσμιο πληθυσμό. Δέν ὑπάρχει μῖσος γιά τούς ὁμοφυλοφίλους, ἀλλά προσευχή καί διάθεση νά βοηθηθοῦν ὥστε νά ἐπιστρέψουν στήν ἀλήθεια καί το φῶς τοῦ Θεοῦ, νά εἰρηνεύσουν. Ἀντιτιθέμεθα σφοδρά ἐναντίον τοῦ νομοθετήματος, πού δέν βοηθᾶ, ἀλλά ἀντίθετα περιπλέκει τό ὅλο θέμα καί δημιουργεῖ ἐπιπλοκές στό σήμερα καί τό αὔριο, στήν συνέχεια τοῦ τόπου μας. 

Ἐκφράζουμε λύπη γιά τούς πολιτικούς, πού προσπαθοῦν νά κερδίζουν ψήφους "χαϊδεύοντας αὐτιά" καί γιά νά ἀνελιχθούν σέ θέσεις προωθοῦν καί συναινοῦν σέ τέτοιες αἰσχρές προσπάθειες. Μήν ἀνοίγουμε δρόμους γιά νά σαρωθεῖ κάθε τί ἠθικό και σωστό στόν τόπο μας. Ἄς μήν ἀφήσουμε τήν λαίλαπα τοῦ κακοῦ νά κατακαύσει τά πάντα. Ἐνέργειες ἤ ὕπουλες νομοθετικές ρυθμίσεις πού ἀνοίγουν τούς «ἀσκούς τοῦ Αἰόλου» γιά υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια ἤ ἀλλαγή φύλου σέ ἀνηλίκους, πού σιγά σιγά θά δημιουργήσουν ἀνοχή στήν παιδεραστία δέν ἀρμόζουν στά ἤθη τοῦ τόπου μας, δέν ταιριάζουν στήν χριστιανική μας συνείδηση, ἀπαξιώνουν τήν ἔννοια «ἄνθρωπος». Ἄς βοηθήσουμε μέ ἄλλο τρόπο οἰκογένειες, πρόσωπα, περιθωριοποιημένους ἀνθρώπους πού ἔχουν ὑποστεῖ τόν κοινωνικό ἀποκλεισμό καί πού πάσχουν ἀπό τό ὅλο θέμα. Ζητοῦμε ὡς Ἕλληνες πολίτες τήν ἄμεση ἀπόσυρση τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου. Νά προσπαθήσει ἡ Πολιτεία καί ἄς ζητήσει βοήθεια ἀπό ἔγκριτους ἐπιστήμονες, καί ὄχι καθοδηγούμενους καί "καλοπληρωμένους", γιά νά ἀντιμετωπίσει τό ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ὁ Θεός νά μᾶς βοηθήσει!

Χριστιανική Ἕνωση (Γ.Ε.Χ.Α.) Καλαμάτας

22/6/17

Εκδήλωση στην Αγ. ΣκέπηΑπό την εκδρομή μαθητών Λυκείου στα Μετέωρα

περιμένουμε και άλλες φωτο να μας στείλετε...

Τὸ κάστρο ἔχει προδοθεῖ


Ἑβδομήντα ἑπτὰ χρόνια πρίν, τὸ Ἔθνος – ἡγεσία καὶ λαός – πέταξε σὰν ἀετὸς στὶς κορφὲς τῆς Πίνδου καὶ ἀνέμισε δυνατὰ μπροστὰ στὰ μάτια ὅλου τοῦ κόσμου τὴ σημαία τῆς ἐλευθερίας.

Σήμερα ἔχει ὑποκύψει. Καὶ δὲν ἐννοοῦμε τόσο τὴν ὑποταγὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Τετραρχία, ὅσο τὴ σκλαβιὰ τοῦ πνεύματος, τὸν ἐξανδραποδισμὸ τῆς νέας γενιᾶς, τὴν εὐτελιστικὴ ἐκποίηση τῆς προγονικῆς κληρονομιᾶς, τῆς παραδόσεως.

Ἡ Κυβέρνηση καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ πολιτικοῦ κόσμου ἔσκυψαν δουλικὰ τὸ κεφάλι μπροστὰ στὸ διεθνὲς κίνημα τῆς διαστροφῆς. Ψηφίζουν νόμους ἀνώμαλους, συμμετέχουν σὲ "παρελάσεις ὑπερηφάνειας" – pride – τῆς πιὸ αἰσχρῆς ἀναισχυντίας.

Ὑπουργοὶ καὶ κυβερνητικὰ στελέχη ἡγήθηκαν τῆς προκλητικῆς αἰσχρῆς παραστάσεως στὶς 10 Ἰουνίου στὴν Ἀθήνα μὲ τὴ συνένοχη σιωπὴ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καὶ τὴ στήριξη 29 ξένων Πρεσβειῶν. Ποῦ; Μπροστὰ στὸ ἱερὸ Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, ὅπου μέρα - νύχτα οἱ ἡρωικοὶ εὔζωνοι τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς παραστέκουν ἀκίνητοι, σεμνοὶ προσκυνητὲς τῶν Ἡρώων.

Ἐκεῖ, στὸν ἱερὸ τόπο, ἀσεβοῦσαν, ἀκόμη καὶ ξεγυμνωμένοι, οἱ ἀξιοθρήνητοι προδότες τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ τιμῆς.

Τὸ κάστρο ἔχει προδοθεῖ ἀπὸ μέσα.

Τί συνιστᾶ "προσβολὴ τῆς δημόσιας αἰδοῦς", κύριοι Εἰσαγγελεῖς; Γιατί οἱ Εἰσαγγελίες σας δὲν ἐκδίδουν ἀπαγορευτικὴ ἐντολὴ καὶ δὲν διατάζουν τὴ σύλληψη τῶν παραβατῶν;

Τί φοβοῦνται; Τὴ χλεύη τῶν πληρωμένων κονδυλοφόρων τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαθλίωσης; Τὴ μανιώδη ἀντίδραση τῶν διεθνῶν ὀργανώσεων τῆς διαστροφῆς ποὺ ἐπιβάλλουν φόβο, τρόμο καὶ λογοκρισία στὴ στοιχειωδῶς ὀρθοφρονοῦσα κοινωνία;

Ὁ ἀληθινὸς Ἕλληνας, ὁ κορυφαῖος ἀθλητὴς Γιάννης Ἀντετοκοῦνμπο ἀρνήθηκε νὰ βάλει τὴν ὑπογραφή του πάνω στὸ ἱερὸ Σύμβολο τοῦ Ἔθνους, τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, ὅταν τοῦ τὸ ζήτησε θαυμαστής του σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλειώδεις ἐμφανίσεις του. Ἀρνήθηκε! Ἐνῶ οἱ ἀδιάντροποι ἀσεβεῖς τὴν ἀνέμιζαν μπροστὰ στὸ ἱερὸ Μνημεῖο βεβηλωμένη, βαμμένη μὲ τὰ παρδαλὰ χρώματα ποὺ ἔχουν σύμβολο τῆς διαστροφῆς τους.

Ποιοὶ τελικὰ ἀσεβοῦν στὴ Σημαία μας; Οἱ ἐθνικιστὲς Ἀλβανοὶ μᾶς φταῖνε;

Οἱ πάντες σιωποῦν. Θανάσιμη συνωμοσία σιωπῆς – "ὀμερτά" – κλείνει τὰ στόματα ὅλων. Πῶς ἀνέχεται ἡ ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τὴ βεβήλωση τῆς Σημαίας μπροστὰ στὸ ἱερὸ Μνημεῖο; Ποῦ εἶναι ἡ ἀντίδραση τῆς λεγόμενης πνευματικῆς ἡγεσίας; Τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν; Ποῦ ἡ παρέμβαση τῆς Δικαστικῆς Ἐξουσίας; Ποῦ ἡ κινητοποίηση τοῦ συνετοῦ πολιτικοῦ κόσμου (ἂν ὑπάρχει τέτοιος); Πότε ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ Μέγαρο θ᾿ ἀκουσθεῖ ὁ προδρομικὸς ἔλεγχος "οὐκ ἔξεστί σοι";

Δὲν μισοῦμε τὰ μέλη τῶν λεγόμενων ΛΟΑΤΚΙ. Πονᾶμε γι᾿ αὐτούς. Κλαῖμε γι' αὐτούς. Διότι ὑποδουλωμένοι στὸ πάθος τους βαδίζουν πρὸς τὴν αἰώνια καταστροφή, συμπαρασύροντας στὴν ἄβυσσο τὴ συνευδοκοῦσα ἡγεσία καὶ τὴν εὐνουχισμένη κοινωνία τῶν ἀπαθῶν θεατῶν. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει ὅλους!


Περιοδικό "Ὁ Σωτήρ", τ. 2159 (15 Ἰουλίου 2017)

Συμβολὴ προβληματισμοῦ στὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» τῆς Κρήτης (21.6.2017) - π. Πέτρος Χιρς, π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος..........
8. Σήμερα, ἕνα χρόνο μετὰ τὴ σύγκλιση τῆς λεγομένης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» __ ἀλήθεια, κανένας δὲν θυμήθηκε τὴν … ἐπέτειο, μόνο ἐμεῖς (!) __ ἀποτιμώντας την δὲν μποροῦμε νὰ μὴ διαπιστώσουμε μὲ εἰλικρινή θλίψη: 

· Προετοιμαζόταν ἐπὶ 60 χρόνια ὡς «Πανορθόδοξη», ἀλλὰ δὲν ἐκπροσωπήθηκε σ’ αὐτὴ οὔτε τὸ 60% τῶν Ὀρθοδόξων!

· Χαρακτηρίστηκε ὡς «Πανορθόδοξη», ἀλλὰ δὲν τὴν ἔχει ἀποδεχθεῖ ἡ ἐκκλησια-στικὴ συνείδηση ἄνω τοῦ 60% τῶν Ὀρθοδόξων, ὅπως αὐτὴ ἔχει ἐκφραστεῖ ἁρμοδίως καὶ κανονικῶς μέσῳ τῶν Συνόδων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν!

· Ἡ θεολογική της παραγωγὴ ἀμφισβητεῖται ἔντονα ἀπὸ ἐπισκόπους καὶ τοπικὲς Ἐκκλησίες, ἀκόμα καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ συμμετεῖχαν.

Καὶ πῶς νὰ μὴν ἀμφισβητηθεῖ ὅταν:

- Ἀποδέχθηκε τὸν Οἰκουμενισμό, τὸν ὁποῖον ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι ἔχουν καταδικάσει! Ὁ πνευματοφόρος π. Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης ἔχει δηλώσει ὅτι κατόπιν πολλῆς προσευχῆς ὁ Θεὸς τοῦ ἀποκάλυψε ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς κυριαρχεῖται ἀπὸ πονηρὰ πνεύματα[17]. Αὐτὸ τὸ Κίνημα ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης τὸ ἀποδέχθηκε…[1]
o Ἀπεφάνθη ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «ἐκτιμᾶ θετικῶς» τὰ κακόδοξα κείμενα τοῦ ΠΣΕ! [18]

- Ἀντὶ νὰ γίνει ἀφορμὴ γιὰ σφυρηλάτηση τῆς διορθοδόξου ἑνότητας, ἔγινε αἰτία, λόγῳ τῶν μεθοδεύσεων ποὺ χρησιμοποίησαν οἱ ἁρμόδιοι, νὰ προκληθοῦν δυσθεράπευτες πληγές στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

- Συνεκλήθη γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τοὺς ἔξω, ἀλλὰ διασάλπισε urbi et orbi τὰ ἐνδοορθόδοξα προβλήματα.

- Στόχευσε νὰ ἐξυψώσει τὸ κύρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀλλὰ τὸ ὑποτίμησε – δυστυχῶς γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο!

- Δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα ἀμφισβήτησης τῆς θεολογικῆς καὶ ποιμαντικῆς ὑπευθυνότητας τῶν ἐπισκόπων, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.

- Δὲν κατόρθωσε νὰ καλύψει οὔτε μία θεολογικὴ ἢ ποιμαντικὴ ἀνάγκη [19]. Ὑποστηρί-χθηκε ἀνερυθριάστως ὅτι «ἡ Σύνοδος ἔπρεπε νὰ γίνει γιὰ νὰ … γίνει»!

- Δὲν μποροῦμε νὰ μὴ διαπιστώσουμε μὲ θλίψη ὅτι ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ὁ μεγάλος χαμένος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Συνοδικὸς Θεσμός!
.......

όλο το κείμενο εδώ

20/6/17

Εγκαίνια νέου Ι.Ν. Αγ. Ανδρέου (οδός Μιαούλη 68)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
«Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 68)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ


Σάβ­βα­το 24/6/2017. Ὥρα 7 μ.μ.

Ὑποδοχή Ἱερῶν Λειψάνων καί κατάθεσις Αὐτῶν.
Μέγας Ἑσπερινός.


Κυ­ρι­α­κή 25/6/2017. Ὥ­ρα 7 π.μ.

Ἀκο­λου­θία τῶν Ἐγ­και­νί­ων καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Πρώ­τη
Πανηγυρική Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεία Λει­τουρ­γία, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σε­β. Μη­τρο­πο­λί­του Πα­τρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.


18/6/17

7.000.000 άτομα σκοτώνει το κάπνισμα κάθε χρόνο


Με την ευκαιρία της της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καπνίσματος (σ.σ. στις 31η Μαΐου), ο ΠΟΥ δημοσιοποίησε μια έκθεση που αποτιμά το κόστος του καπνίσματος για την υγεία και την οικονομία και, για πρώτη φορά, την επίδρασή του στο περιβάλλον. Σημειώνουμε κάποια σημαντικά στοιχεία:

- 7.000.000 άνθρωποι κάθε χρόνο πεθαίνουν εξαιτίας του καπνίσματος, έναντι περίπου 4 εκατομμυρίων στις αρχές του 21ου αιώνα.

- Αυτή τη στιγμή το κάπνισμα, που είναι η κυριότερη αιτία για μη μεταδοτικές ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, προκαλεί τον θάνατο στους μισούς από εκείνους που έχουν αυτή τη συνήθεια.

- Οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος πλήττουν κυρίως τους φτωχούς. Περισσότερο από το 80% των θανάτων θα συμβούν σε χώρες με χαμηλό ή μέσο εισόδημα έως το 2030.

- Το κάπνισμα κάθε χρόνο κοστίζει στα άτομα και στις κυβερνήσεις παραπάνωαπό 1,400 τρισεκ. δολάρια (1,250 τρισεκ. ευρώ) σε δαπάνες υγείας και σε απώλεια παραγωγικότητας, δηλ. 1,8% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εθνικό Προϊόντος (ΑΕΠ).

- Οι γόπες αποτελούν τον πιο διαδεδομένο είδος απορρίμματος στον κόσμο και «περιλαμβάνουν περισσότερα από 7.000 τοξικά χημικά προϊόντα που δηλητηριάζουν το περιβάλλον, περιλαμβανομένων και καρκινογόνων ουσιών».

- Σχεδόν τα δύο τρίτα των 15 δισεκατομμυρίων τσιγάρων που πωλούνται κάθε μέρα απορρίπτονται στο περιβάλλον, δηλ. δύο στα τρία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

- Η καλλιέργεια και η παραγωγή καπνού επίσης ευθύνεται εν μέρει για την αποψίλωση των δασών. Ένα δέντρο χάνεται για κάθε 300 τσιγάρα, υπολογίζουν οι ειδικοί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αυτοκόλλητα που κολλάγαμε κάποτε....17/6/17

Τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών - Εμπαιγμό καταγγέλλει η ΠΕΘ
Αναρτήθηκαν όλα τα νέα βιβλία (φάκελοι μαθήματος) των Θρησκευτικών από Γ' Δημοτικού έως Γ' Λυκείου, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το επόμενο σχολικό έτος. Μπορείτε να τα δείτε εδώ:

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php

(Επιλέξτε: Θρησκευτικά, διδακτικό πακέτο, βιβλίο μαθητή)

Διαβάστε όμως και την αντίδραση της ΠΕΘ που μιλά για εμπαιγμό της Εκκλησίας και αθέτηση συμφωνίας με την Εκκλησία στο θέμα αυτό.


Νέες εκδόσεις - Νέο ξεκίνημα - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΑΡ
Οι Εκδόσεις «Ἔαρ» άνθισαν στο χώρο του βιβλίου τον Μάιο του 2017. Αποτελούν το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, που δημιουργήθηκε μέσα από τους κόλπους ενός ιστορικού και καταξιωμένου Συλλόγου με Ιεραποστολική δράση μέσα στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας και με την ευλογία αυτής.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος», που είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, και στον οποίο ανήκουν οι εκδόσεις «Ἔαρ», ιδρύθηκε το 1960 και δραστηριοποιείται στα μήκη και πλάτη της Ελληνικής πατρίδας μας και εκτός αυτής. Κύριο έργο του είναι η μεταξύ των συνανθρώπων μας εφαρμογή της Ορθοδόξου διδασκαλίας, η διάδοση του λόγου του Θεού, καθώς και ο βιωματικός σύνδεσμος όλων μας με την εκκλησιαστική ζωή και την αγιοπνευματοκίνητη ορθόδοξη πατερική παράδοση.

Και με τα βιβλία των εκδόσεών μας συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, επιθυμώντας να φέρουμε την άνοιξη – το «ἔαρ» – στο χώρο του βιβλίου.

Στην προσπάθεια αυτή αρωγός μας είναι οι Εκδόσεις «Ο Σωτήρ», οι οποίες έχουν την αποκλειστική κεντρική διάθεση των βιβλίων μας για την Ελλάδα και τις χώρες του εξωτερικού.

Το «Ἔαρ»… Αρχαία ελληνική λέξη ουδετέρου γένους που σημαίνει άνοιξη!

Ακολουθήστε μας για να συναντήσουμε την άνοιξη στην καρδιά μας…!